Top

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest espai està dedicat a la informació sobre el tractament que fem de les teves dades personals.
La última actualització va tenir lloc el: 19/10/2023 21:30:38.

EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS:

CLUB ESPORTIU 2X2 SANTPEDOR amb CIF número G61402533, amb les dades de contacte següents:
Domicili: C/ Camí de Llussà, 4 Bis de Santpedor.
Telèfon: 93 827 26 80
Adreça electrònica: info@2x2.cat
De conformitat amb la legislació aplicable, les dades que ens facilites passaran a formar part del fitxer responsabilitat del Club Esportiu 2x2 Santpedor

LA INFORMACIÓ QUE RECOPILEM:

El Club Esportiu 2x2 Santpedor pot recopilar la informació personal següent dels usuaris del lloc web www.2x2.cat.com o www.bergasantpedor.cat i/o mitjançant Facebook, Twitter, Instagram i YouTube en completar els formularis corresponents: nom i cognoms, gènere, adreça postal, població, codi postal, DNI, país de residència, adreça de correu electrònic, número de telèfon i data de naixement. Quan visites el lloc web o les pàgines oficials de Facebook, Twitter, Instagram i YouTube, i t’hi registres o t’inscrius per rebre newsletters del Club Esportiu 2x2 Santpedor, et fas soci/a de l'entitat o t'inscrius a qualsevol de les activitats inclosa la Berga Santpedor, et demanem les teves dades, que es consideren imprescindibles per poder participar i/o rebre les comunicacions, pels motius següents en el cas de la inscripció a la Berga - Santpedor:

 • el nom i cognoms per identificar-te en totes les comunicacions,
 • el número de telèfon i el correu elèctronic per poder contactar amb tu per qualsevol incidència relacionada amb la activitat,
 • el correu electrònic per poder contactar amb tu per qualsevol incidència relacionada amb la activitat, i informar-te d'altres activitats que organitzem des del Club Esportiu 2x2 Santpedor,
 • la adreça postal, població i codi postal per a un control estadístic,
 • el DNI per poder controlar que la persona inscrita és soci/a de l'activitat i que no està inscrita ja,
 • el gènere per a un control estadístic,
 • la data de naixement per a un control estadístic,
 • si la persona que s'inscriu és o no sócia de l'entitat, per a un control estadístic i aplicar descomptes si correspont,
 • en cas que l'activitat requereixi d'una assegurança i la persona que s'inscrigui estigui federada, federació en la que està federat, la modalitat i el codi de la llicència federativa, per poder verificar aquesta informació amb la federació que li dona cobertura.

Les dades es tracten d’acord amb la normativa aplicable i sempre vetllant per la seva protecció, i s’utilitzaran únicament amb la finalitat prevista així com per comunicar qualsevol informació relacionada amb les activitats que organitza el Club Esportiu 2x2 Santpedor així com al manteniment de les dades dels seus associats. La veracitat i l’actualització de les dades facilitades és responsabilitat teva.

LA FINALITAT PER A QUÈ ES TRACTEN LES DADES:

Les teves dades personals es tracten amb les finalitats següents, segons correspongui:

 • Gestionar i desenvolupar la base de dades de socis/es de l'entitat i organització d'activitats. Utilitzem la teva informació personal per processar la inscripció i comunicar-te per correu electrònic o per telèfon qualsevol informació relacionada que pugui ser del teu interès, així com per gestionar i emetre documents acreditatius de la inscripció al Club Esportiu 2x2 Santpedor i de qualsevol comunicació relacionada.
 • Promocionar i difondre la Berga Santpedor mitjançant la llista d'inscrits a la marxa.
 • Gestionar i enviar-te informació per participar en activitats o per rebre newsletters del Club Esportiu 2x2 Santpedor relatives a tota l’oferta d'actitats i serveis que oferim, així com les novetats i els esdeveniments més propers, amb comunicacions personalitzades adaptades al teu perfil, interessos i necessitats a través del correu electrònic. L’enviament d’aquesta informació suposa l’elaboració de perfils d’usuaris, que consisteix a utilitzar les dades personals que ens facilites i la informació de navegació pel lloc web, per avaluar certs aspectes relacionats amb les teves preferències personals amb l’objectiu d’oferir-te les comunicacions adequades al teu perfil.
 • Respondre a l’exercici dels drets de tots els usuaris, així com a consultes i reclamacions.

POLÍTICA DE GALETES

Per al correcte funcionament de 2x2.cat i bergasantpedor.cat, utilitzem galetes de navegació al teu dispositiu. Una galeta és un petit fitxer de text que el lloc web diposita al teu ordinador o mòbil durant un període de temps determinat. Aquesta recorda que ens has visitat darrerament i no repeteix el missatge de consentiment cada cop que navegues de pàgina en pàgina.

La galeta permet que el lloc web reconegui com has navegat, quin contingut t’ha interessat o quines preferències has mostrat en la teva visita, com ara l’inici de sessió, entre d’altres. Les galetes no recullen en cap cas dades de caràcter personal, són totalment anònimes i les dades que 2x2.cat o bergasantpedor.cat obté a través de Google Analytics tenen l’adreça IP encriptada. Aquestes dades ens permeten rebre informació sobre els nostres usuaris, que després podem utilitzar per poder crear una millor experiència de navegació i per millorar les funcionalitats del lloc web.

El consentiment es considera atorgat quan l’acceptes explícitament o bé si el navegador està configurat per acceptar l'ús de les galetes. Això també s'aplica si el navegador està predefinit per a aquesta acceptació. Com a usuari, sempre pots configurar el navegador perquè informi de la presencia de galetes o bé pots configurar-lo manualment perquè no les admeti, ja que aquesta acció no impedirà que puguis accedir a la informació del lloc web.

Adicionalment també fem servir galetes de Google, Google Maps o Wikiloc, totes elles necessaries per al correcte funcionament i usabilitat del lloc web.

EL TEMPS DURANT EL QUAL ES GUARDEN LES DADES:

El Club Esportiu 2x2 Santpedor conservarà les teves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les finalitats per a les quals han estat facilitades, les necessitats de donar resposta a consultes que es plantegin o resoldre incidències amb relació a la inscripció a la Berga Santpedor, la realització de millores i el compliment dels requisits que exigeixi la legislació aplicable. Després d’aquest període, les dades personals romandran emmagatzemades en tots els sistemes del Club Esportiu 2x2 Santpedor, tret que decideixis donar-les de baixa.

CESSIÓ DE LES DADES PERSONALS:

Ni les teves dades personals ni les de cap altre usuari/a no poden ser cedides o comunicades per Club Esportiu 2x2 Santpedor a tercers llevat dels casos següents:

 • A Administracions i Organismes públics, quan així ho exigeixi la legislació aplicable.
 • A empreses encarregades del tractament de dades que prestin serveis per compte del Club Esporiu 2x2 Santpedor i sota el seu control. En qualsevol cas, els tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal hauran d’haver acreditat prèviament l’adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per a la seva correcta protecció i no podran, en cap cas, utilitzar les dades a què tinguin accés per a finalitats pròpies ni fer-les servir més enllà de les instruccions rebudes o per a finalitats diferents del servei que han de prestar a favor del responsable.
 • Lliurament a mitjants de comunicació de la llista d'arribats, on hi consta el nom, cognoms, modalitat de participació i temps emprat en la participació de la Berga - Santpedor.
 • En cas que el/la participant no disposi d'una llicència federativa, es lliurarant a la companyia asseguradora prestadora del servei d'assitència mèdica les següents dades: nom, cognoms i DNI.

LA PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS:

El Club Esportiu 2x2 Santpedor té un acurat sistema de seguretat que garanteix la protecció de les teves dades i les facilitades per tots els usuaris de 2x2.cat i bergasntpedor.cat. Si es produís un error en el sistema de seguretat en què les dades es veiessin afectades i, com a conseqüència, es produís la destrucció accidental o il·legal, pèrdua, alteració o divulgació no autoritzada de les dades personals transmeses, emmagatzemades o processades, o s’hi pogués accedir, des del Club Esportiu 2x2 Santpedor ens comprometem a actuar amb la màxima transparència i a notificar-ho als usuaris afectats de manera immediata. Si tens coneixement o sospites de l'ús indegut de les teves dades personals o d’un accés no autoritzat a aquestes dades per part de tercers, no dubtis a contactar amb nosaltres al més aviat possible a l’adreça electrònica info@2x2.cat.

ELS DRETS DE L’USUARI RESPECTE DE LES DADES PERSONALS:

Els drets que pots exercir com a usuari són els següents:a

 • Dret d’accés: tens dret a obtenir una confirmació sobre si al Club Esportiu 2x2 Santpedor estem tractant dades personals que et concerneixen o no, així com a accedir a les teves dades personals que tingui el Club Esportiu 2x2 Santpedor.
 • Dret de rectificació: tens dret a sol·licitar que e Club Esportiu 2x2 Santpedor rectifiqui les teves dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incompletes.
 • Dret de limitació: tens dret a sol·licitar la limitació dels tractament de les dades. En aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició: pots oposar-te al fet que les teves dades personals siguin objecte d’un tractament basat en les finalitats i l’interès legítim perseguit pel Club Esportiu 2x2 Santpedor, inclosa l’elaboració de perfils. En aquest cas, el Club Esportiu 2x2 Santpedor deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i de necessitat o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret de supressió/oblit: pots sol·licitar-nos que les teves dades personals siguin suprimides quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides.
 • Dret de portabilitat: tens dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats. L’exercici d’aquests drets i de qualsevol consulta relativa al tractament que fem de les teves dades es pot efectuar mitjançant una sol·licitud dirigida a l’adreça electrònica info@2x2.cat o per correu postal al Club Esportiu 2x2 Santpedor, C/Camí de Llussà, 4 bis, de Santpedor. Cal que indiquis, junt amb la sol·licitud, el teu nom i cognoms, domicili o correu electrònic a efectes de notificacions, així com una fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport per tal d’estar segurs de la identitat del que sol·licita i el dret exercit.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT:

Si es produeix qualsevol canvi en aquesta política de privacitat després que l’usuari l’hagi acceptat, se li comunicarà per correu electrònic a l’adreça proporcionada.

DRETS D'IMATGE:

El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en la aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.

La participació a la Berga Santpedor implica obligatòriament que el participant autoritza al Club Esportiu 2x2 Santpedor, i a qui aquesta autoritzi, a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a la Berga Santpedor i els dona el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant la Berga Santpedor, en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del participant a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades.

En tot cas, el participant podrà exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades en l’àmbit reconegut per la ja citada Llei Orgànica de 15/1999 de 13 de desembre, enviant un email a info@2x2.cat. El Club Esportiu 2x2 Santpedor es reserva en exclusivitat els dret sobre l’imatge de la prova. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari que exploti la imatge de la Berga Santpedor haurà de comptar amb el seu consentiment expres i per escrit.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:

Es detallen a continuació les condicions especials de partipació per a la Berga Santpedor. La participació a la Berga Santpedor implica l'acceptació d'aquestes:

 • El recorregut està marcat amb paper i pintures de color grocs i vermells.
 • La marxa està oberta a tothom, sense distinció. L'únic requisit és l'acceptació de la present normativa.
 • Es podrà optar entre tres modalitats per fer el recorregut: A peu, amb bicicleta de muntanya o bicicleta elèctrica, seguint obligatòriament l'itinerari marcat per l'organització per a cadascuna de les modalitats.
 • Itinerari: Berga, Casserres, Viver de Serrateix, Sant Cugat del Racó, Les Vilaredes, Castellnou de Bages i Santpedor. (Els caminants també passaran per Avià i els Molins de Casserres).
 • No es permetrà seguir la marxa amb cap mena de vehicle de motor, llevat dels que l'organització i els seus col·laboradors autoritzi.
 • A part de la sortida i l'arribada, hi haurà cinc punts de control i habituallament que es poden consultar a la web http://www.bergasantpedor.cat/recorregut.php.
 • El temps màxim que es podrà invertir en el recorregut, és de 14 hores i els controls restaran oberts proporcionament a la distància de la sortida.
 • Tots/es els/les participants tindran una samarreta d'obsequi i els que justifiquin haver passat tots els controls, un diploma acreditatiu amb el temps emprat.
 • Els/les menors de 18 anys el dia de la Berga Santpedor hauran de presentar una autorització dels tutors signada.
 • És obligatori l'ús del casc per a tots el biciclistes.
 • Tot el què s'escaigui fora del present reglament queda sota la decisió de l'organització.

CONDICIONS METEOROLÒGIQUES:

El Club Esportiu 2x2 Santpedor és reserva el dret a modificar, postposar, o bé suspendre la Berga Santpedor quan les condicions meteorologiques siguin adverses.


ANULACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ I DEVOLUCIÓ DE L'IMPORT:

L'anulació de la inscripció i el corresponent retorn de l'import de la inscripció només s'efectuarà per motius médics justificats. Sense un certificat médic que impedeixi la participació de la persona inscrita a la Berga Santpedor el Club Esportiu 2x2 Santpedor es reserva el dret a no efectuar la devolució de l'import de la inscripció.

Totes les peticions d'anulació de la inscripció i retorn de la part que correspongui l'import de la inscripció s'han de realitzar mitjançant el correu electrònic info@2x2.cat, indicant el DNI del/la participant i adjuntant el document mèdic que indica la contraindicació o incapacitat per la realització de la Berga Santpedor.

En cas que s'hagi de realitzar la devolució de l'import de la inscripció, es retornarà el següent percentatge en funció de la data en que es sol·liciti:

 • Fins al diumenge 3 de novembre (aquest inclòs) a la celebració de la Berga Santpedor, aquest inclòs, és retornarà el 90% de la inscripció. El 10% restant, correspon a despeses de gestió.
 • Entre el dilluns 4 de novembre i el dijous 7 de novembre, es retornarà el 50% de l'import de la inscripció.
 • El divendres 8 de novembre o dissabte 9 de novembre previs a la celebració de la Berga Santpedor no es realitzarà la devolució de l'import de la inscripció.

Tots aquests punts poden ser modificats, sense previ avís, pel propi Club Esportiu 2x2 Santpedor segons la normativa vigent.